KWW Macieja Sonika

1. Helga Bieniusa

1. Helga Bieniusa

Lider społeczności lokalnej, człowiek dialogu i współpracy, urodzony społecznik, pasjonatka historii lokalnej i regionalnej, prezes Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo".

WIĘCEJ O SOBIE

Z gminą Zdzieszowice jestem związana od 1980 roku, kiedy to podjęłam pracę w szkole podstawowej w Żyrowej jako nauczycielka języka polskiego. Od 1988 roku mieszkam w Żyrowej i staram się aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej, obecnie jako prezes Stowarzyszenia "Nasze Dziedzictwo".
Pracując na rzecz środowiska lokalnego, przyczyniłam się do uzyskania przez Żyrową laurów: Najpiękniejsza Wieś Opolska i wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Europejska Nagroda Odnowy Wsi.
Z zamiłowania jestem regionalistką, animatorką życia kulturalnego, inicjatorką i współorganizatorką wielu ciekawych przedsięwzięć. Dbam o integrację międzypokoleniową oraz rozwój życia kulturalnego i sportowego w naszej wsi, parafii i gminie Zdzieszowice. Współpracuję ze stowarzyszeniami i fundacjami, parafiami w Jasionej i w Zdzieszowicach, LUKS-em Rospondek, PSP w Żyrowej, zdzieszowickim Związkiem Emerytów i Rencistów, domami dziennego pobytu dla seniorów i biblioteką miejską w Zdzieszowicach.
Skutecznie pozyskuję środki finansowe z gminy i powiatu na realizację licznych projektów kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i na rzecz ludzi starszych, np. cykl Literackich Biesiad Śląskich, 720-lecie Żyrowej i Oleszki, Święto Chleba 2023, Biegusiem do wakacji, Powróćmy jak za dawnych lat czy kultywowanie śląskich obrzędów i tradycji.
Popularyzuję walory turystyczne naszej wsi, m.in. w ilustrowanym przewodniku turystycznym Perełki Żyrowej, zaś piękno tkwiące w ludziach – w katalogu wywiadów Ludzie z pasją są wokół nas. Lubię pomagać wszystkim potrzebującym, chętnie dzielę się wiedzą i doświadczeniem. Niektórzy mówią o mnie, że jestem „urodzoną społeczniczką i organizatorką”.
Moja praca została doceniona na forum kraju i województwa. Uzyskałam tytuł Osobowość Roku 2022 w kategorii: działalność społeczna i charytatywna w plebiscycie "NTO".


CO ZAMIERZAM?

W Radzie Powiatu Krapkowickiego chciałabym reprezentować mieszkańców gminy Zdzieszowice i całego powiatu. Uczestnicząc od wielu lat w życiu społecznym, kulturalnym i samorządowym, dobrze znam potrzeby mieszkańców mojej wsi, gminy i powiatu. W mojej pracy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego kieruję się dewizą:
"Służyć ludziom, czynić dobro i dzielić się tym dobrem".

W przyszłej kadencji chciałabym nadal podejmować działania na rzecz:
• poprawy świadczeń i usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców powiatu krapkowickiego (rozbudowa szpitala, w tym nowoczesnego Zakładu Opieki Leczniczej),
• poprawy infrastruktury dróg, budowy ścieżek rowerowych (w tym dokończenie przebudowy drogi powiatowej 1408 O ulicy Solownia, prowadzącej do promu w Zdzieszowicach oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1443 O na odcinku Zdzieszowice – Żyrowa),
• rozwoju kultury i sportu oraz dalszej integracji międzypokoleniowej mieszkańców powiatu,
• edukacji zgodnej z potrzebami rynku pracy – utworzenie przy Zespole Szkół w Zdzieszowicach Branżowego Centrum Umiejętności w zawodzie spedytor,
• ochrony zabytków i wielokulturowego dziedzictwa narodowego (m.in. remont zabytkowych organów w kościele w Jasionej),
• promocji walorów historyczno-kulturowych i przyrodniczych ziemi krapkowickiej,
• ochrony środowiska i ekologii (wymiana „kopciuchów” na alternatywne źródło energii),
• wspierania działań organizacji pozarządowych i promowania młodych talentów,
• niesienia pomocy słabym, niepełnosprawnym i seniorom – utworzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Integracji w Zdzieszowicach (w tym Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych) oraz dokończenie budowy i oddanie do użytku Centrum Mieszkalno-Opiekuńczego przy DPS „Anna” w Krapkowicach.
Zdaję sobie sprawę, że "bycie" radnym powiatu to nie tylko wielkie wyróżnienie i zaszczyt, ale przede wszystkim odpowiedzialność za podjęte decyzje. Przyszłość i rozwój naszego powiatu zależą bowiem od naszego zaangażowania, wysiłku i rzetelnej pracy na rzecz naszych lokalnych społeczności, jak również od empatii i otwartości na potrzeby drugiego człowieka.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Zdzieszowice! Szanowni Wyborcy!

W swojej wieloletniej pracy społecznej i samorządowej na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i środowiska lokalnego kierowałam się zawsze zasadą, że najważniejszy jest dla mnie drugi człowiek, jego zdrowie, dialog i współpraca. Już wielokrotnie obdarzyliście mnie swoim zaufaniem i mam nadzieję, że Was nie zawiodłam.
W nadchodzących wyborach będę się ponownie ubiegać o mandat radnej powiatu krapkowickiego. Zależy mi na kontynuacji dotychczasowych i nowych inicjatyw oraz działań wypracowanych na rzecz rozwoju i poprawy komfortu życia mieszkańców powiatu krapkowickiego oraz naszych lokalnych społeczności.

Szanowni Państwo!

Znamy się dobrze! To Wasz wybór zdecyduje o tym, jak będzie rozwijał się powiat krapkowicki w kolejnych latach, czy będzie się nam żyło lepiej, bezpieczniej i wygodniej. Dlatego zachęcam Was do udziału w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 r. i bardzo proszę o Wasz głos.
W zamian deklaruję rzetelną i sumienną pracę na rzecz dobra mieszkańców naszej gminy i powiatu krapkowickiego, albowiem współpraca z Państwem to dla mnie wielki zaszczyt i zobowiązanie.Odwiedź mnie na
Facebooku
1. Helga Bieniusa
Ta strona używa cookies do lepszego działania. Nie zbieramy Twoich danych osobowych.
Skip to content