KWW Macieja Sonika

1. Irena Pachowicz

1. Irena Pachowicz

Nauczycielka i była dyrektor Szkoły Podstawowej w Komornikach, członek Stowarzyszenia Rozwoju ,,Stodoła”. Radna Powiatu Krapkowickiego, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

WIĘCEJ O SOBIE

Mieszkam w Komornikach, mocno jestem związana z lokalnym środowiskiem poprzez pracę w tutejszej szkole i działalność społeczną. Posiadam wyższe wykształcenie pedagogiczne. Ukończyłam WSP w Opolu i studia podyplomowe w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pracowałam na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i dyrektora (2002-2013) Szkoły Podstawowej w Komornikach. Za całokształt osiągnięć zostałam nagrodzona najwyższym odznaczeniem resortowym – Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dzięki zaufaniu i poparciu mieszkańców Gminy Strzeleczki i Gminy Walce zostałam radną Rady Powiatu Krapkowickiego. W radzie kieruję pracą Komisji Polityki Społecznej i jestem wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Wypełniam z zaangażowaniem prace przypisane tym komisjom. Mam swój udział w realizacji wielu zadań oczekiwanych przez mieszkańców naszych gmin m.in. modernizacja infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa, dofinansowania remontu kościołów i zabytków, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz utworzenie klas patronackich.

Nadal pogłębiam wiadomości z zakresu pracy w samorządzie, oświacie, psychologii, medycyny naturalnej, maluję obrazy i wykonuję robótki ręczne. Lubię pomagać i chętnie dzielę się wiedzą i doświadczeniem. Znam tutejszą społeczność lokalną i jej potrzeby.


CO ZAMIERZAM?

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY STRZELECZKI I GMINY WALCE!

Kandydując ponownie do Rady Powiatu Krapkowickiego pragnę uczestniczyć w realizacji rozpoczętych zadań, a poznając oczekiwania i potrzeby mieszkańców i wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie, realizować nowe, które wpłyną na rozwój powiatu i poprawę komfortu życia naszych lokalnych społeczności.

Będąc przedstawicielem mieszkańców w Radzie Powiatu Krapkowickiego planuję realizować między innymi następujące zadania:
• modernizacja infrastruktury drogowej z uwzględnieniem ścieżek rowerowych (rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Komorniki-Kórnica, drogi w Wawrzyńcowicach),
• poprawa świadczeń i usług zdrowotnych poprzez dokończenie rozbudowy szpitala,
• edukacja młodzieży dostosowana do potrzeb rynku pracy (utworzenie kolejnych klas patronackich, budowa Branżowego Centrum Umiejętności w zawodzie spedytor),
• integracja mieszkańców powiatu poprzez rozwój kultury i sportu (współpraca z klubami LZS, bibliotekami, szkołami i domami kultury),
• ochrona zabytków, kościołów (m.in. remont elewacji kościoła w Komornikach),
• wsparcie działań na rzecz rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka,
• pomoc seniorom i osobom niepełnosprawnym (dokończenie budowy i oddanie do użytku Centrum Mieszkalno-Opiekuńczego przy DPS "Anna" w Krapkowicach, współpraca z Uniwersytetem III wieku),
• współpraca z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwanie funduszy na rzecz ich działalności i integracji międzypokoleniowej mieszkańców,
• regularne spotkania, we współpracy z radami sołeckimi, aby przekazać istotne informacje mieszkańcom i wysłuchać ich opinii i propozycji.

Proszę o głos 7 kwietnia!


Odwiedź mnie na
Facebooku
1. Irena Pachowicz
Ta strona używa cookies do lepszego działania. Nie zbieramy Twoich danych osobowych.
Skip to content