KWW Macieja Sonika

1. Krzysztof Czapluk

1. Krzysztof Czapluk

Żonaty, ojciec dwóch córek, pracownik zakładów ArcelorMittal Poland w Zdzieszowicach. Wieloletni społecznik, były sołtys i radny VI kadencji.

WIĘCEJ O SOBIE

Od urodzenia mieszkam w Gminie Krapkowice, a od 30 lat jestem mieszkańcem Gwoździc. Tutaj poznałem swoją żonę Anitę, z którą mamy dwie wspaniałe córki Patrycję i Nikolę. Jestem aktywnie działającym społecznikiem. W ostatnich lata pełniąc funkcję sołtysa i radnego VI kadencji, miałem okazję dobrze poznać potrzeby lokalnej społeczności i wiem, że mógłbym ponownie kompetentnie reprezentować nasze sprawy jako aktywny radny.


CO ZAMIERZAM?

Chcę zwrócić szczególną uwagę na rozwój naszych wiosek, poprawę infrastruktury drogowej i komunikacyjnej oraz poprawę warunków funkcjonalności obszarów wiejskich. Chciałbym też podjąć szeroko idące działania na rzecz integracji ludności wiejskiej, poprawy szans rozwojowych i niwelacji wykluczenia. W ostatnich latach wiele udało się w tym zakresie zrobić, przed nami jeszcze wiele szans i kolejnych wyzwań, którym trzeba wspólnie podołać.
Ważne też jest, by zaangażować w życie wsi młodzież, po to, aby nasze tradycje były kultywowane. Takim działaniem wspólnie udowadniamy, że życie na wsi może być pełne pomysłów, a ich realizacja prowadzi do zdrowego, kulturalnego i aktywnego społecznie spędzania czasu. Przed nami wiele spraw do załatwienia. Posiadam chęci, energię i doświadczenie, aby temu podołać.

Kandyduje do rady miejskiej w Krapkowicach ponieważ zależy mi, żeby nasze wioski swoją aktywnością dobrze się rozwijały.
Zachęcam Państwa do udziału w wyborach i proszę o Wasz głos 7 kwietnia.Odwiedź mnie na
Facebooku
1. Krzysztof Czapluk
Ta strona używa cookies do lepszego działania. Nie zbieramy Twoich danych osobowych.
Skip to content