Zaglądaj tutaj regularnie.
Tu znajdziesz w przyszłości  informacje o mojej działalności i aktywności radnych KWW MS.

Maciej Sonik
Starosta Krapkowicki

#1. Witamy

Podcast "Sonik mówi jak jest", prowadzony przez Macieja Sonika i Adama Niewaldę, zapowiada się jako innowacyjne przedsięwzięcie w powiecie krapkowickim.

W planach mają skupienie się na merytorycznych rozmowach dotyczących ważnych tematów lokalnych i ogólnokrajowych. Prowadzący zamierzają poruszać aktualne wydarzenia, nie unikając trudnych i kontrowersyjnych kwestii.

Ten odcinek służy jako zapowiedź tego, czego słuchacze mogą się spodziewać w przyszłości. Sonik i Niewalda obiecują otwartą i bezpośrednią dyskusję, podkreślając swoje zaangażowanie w rzetelną analizę i komentarz. Ich cel to stworzenie przestrzeni do dialogu na tematy, które są istotne dla mieszkańców powiatu krapkowickiego oraz szerszej społeczności.

#1. Witamy
Ta strona używa cookies do lepszego działania. Nie zbieramy Twoich danych osobowych.