KWW Macieja Sonika

11. Paweł Pilarz

11. Paweł Pilarz

Mieszkaniec Kamionka, żonaty, czworo dzieci, wieloletni pracownik Cementowni w Choruli, zapalony motocyklista.

WIĘCEJ O SOBIE

Drodzy mieszkańcy Kamionka

Od 2013 roku mieszkam w Kamionku. W 2019 roku zostałem wybrany do Rady Sołeckiej, w 2021 roku założyliśmy stowarzyszenie „Razem Dla Wsi” i zostałem jego prezesem. Dzięki mojemu zaangażowaniu stowarzyszenie zdobywa fundusze na potrzeby wsi. Z pozyskanych środków udało się nam wykonać odświeżenie altany przy przedszkolu, zakup stołu z krzesłami do sołtysówki, w sołtysówce wykonaliśmy pomieszczenie kuchenne, zakup patelni elektrycznych.
Składam wnioski do „Fundacji Górażdże Cement S.A. Aktywni i Pomocni”, z tych pieniędzy zamontowane zostały dwie ławki i nasadzenia drzew, krzewów i bylin przy małym stawie, przy altanie i wzdłuż drogi wyjazdowej w kierunku Kamienia. Wykonano także remont ławki. Prace zostały wykonane wspólnie z wieloma mieszkańcami naszej wsi.

W minionym okresie z otrzymanych środków z Gminy Gogolin organizowaliśmy co rok : dzień Kobiet, środę żurową, dzień seniora, dzień dziecka, orkiestra przy stawie, kartofelfest, zabawę, kiermasz Bożobarodzeniowy, Mikołaja dla dzieci. W 2023 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Powiatu Krapkowickiego do Kartofelfestu.
Wspólnie z radą sołecką uczestniczę w organizacji wszystkich imprez na terenie wsi. W tym roku złożyliśmy oferty do Gminy Gogolin i Powiatu Krapkowickiego.
Moje doświadczenia w pozyskiwaniu środków na cele charytatywne zdobywałem będąc członkiem klubu motocyklowego przez 10 lat, organizowaliśmy zbiórki krwi (Moto Serce), paczki dla dzieci (Moto Mikołaj), paczki na święta dla dzieci z domu dziecka w Głogówku.


CO ZAMIERZAM?

W Radzie Miejskiej chciałbym przede wszystkim reprezentować mieszkańców wsi Kamionek, ponieważ znam ich potrzeby i oczekiwania. Chcę poprawić bezpieczeństwo na drogach wsi, wydłużyć czas pracy świetlicy wiejskiej - wiele dzieci chętnie korzysta z zajęć organizowanych w świetlicy. Zamierzam rozwijać działalność Stowarzyszenia poprzez organizowanie imprez integrujących mieszkańców wsi. Będę działał w zakresie poprawy komunikacji zbiorowej - podejmę działania zwiększenia liczby połączeń autobusowych. Podejmę działania w zakresie zmiany harmonogramu wywozu odpadów, a także w zakresie pielęgnacji zieleni, w celu zmiany finasowania przez Gminę, żeby funusz sołecki służył nam na nasze potrzeby.

Po tym, jak ciepło zostaliśmy przyjęci do społeczności Kamionka, mam chęci i pomysły aby upiększać i integrować naszą Wieś oraz godnie reprezentować i dbać o interesy Mieszkańców na forum Rady Miejskiej w Gogolinie. W związku z tym zachęcam do udziału w wyborach 7 kwietnia i oddaniu głosu na moją osobę.


Odwiedź mnie na
Facebooku
11. Paweł Pilarz
Ta strona używa cookies do lepszego działania. Nie zbieramy Twoich danych osobowych.
Skip to content