KWW Macieja Sonika

14. Jak ze złotówki zrobić 5 zł? Trzeba dobrze się znać!

14. Jak ze złotówki zrobić 5 zł? Trzeba dobrze się znać!

W 14. odcinku podcastu "Sonik mówi jak jest" poruszonych zostało kilka wątków związanych z nadchodzącymi wyborami samorządowymi. Hasło Macieja Sonika "Dobrze się znamy" w tej rozmowie znalazło wiele twardych potwierdzeń.

Jednym z tematów jest kampania wyborcza i sposób jej prowadzenia przez poszczególnych kandydatów. Prowadzący zastanawiają się, na ile strategia konkurenta – czyli postawienie na intensywną kampanię bannerową zamiast skupienia się na merytorycznej debacie – jest skuteczna. Uważają, że mieszkańcy doskonale znają sylwetki startujących osób i taka taktyka jest zwyczajnie niepotrzebnym marnowaniem środków.

Kolejnym ważnym tematem były finanse lokalnych samorządów. Prowadzący odnoszą się do konkretnych danych liczbowych na temat zadłużenia w powiecie krapkowickim, gminie Krapkowice i gminie Walce, pokazując, jak zmieniało się ono na przestrzeni ostatnich lat. Stwierdzili, że prowadzona jest rozsądna polityka fiskalna, a emisja obligacji służy finansowaniu niezbędnych inwestycji, a nie „kupowaniu” poparcia wyborców.

Na koniec pojawił się kontrowersyjny wątek nacisków i zastraszania niektórych osób zaangażowanych w kampanię. Zdaniem prowadzących, takie metody przypominają raczej standardy z Rosji czy Białorusi niż zasady demokracji i pluralizmu poglądów.

Druga część rozmowy dotyczy licznych inwestycji zrealizowanych lub realizowanych w 2023 roku przez powiat krapkowicki. Omówione zostały projekty z zakresu ochrony zdrowia (m.in. budowa nowego szpitala), edukacji (m.in. branżowe centrum umiejętności za 10,6 mln zł z KPO), pomocy społecznej (m.in. centrum opiekuńczo-mieszkalne za 5,2 mln zł), bezpieczeństwa (117 tys. zł wsparcia dla strażaków) oraz infrastruktury drogowej.

Podkreślono dużą skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na te inwestycje – szacunkowo na każdą złotówkę wkładu własnego udało się uzyskać 4 zł dofinansowania (93,5 mln zł dofinansowania na 111,5 mln zł wszystkich inwestycji). Omówiono również szereg mniejszych, ale istotnych dla mieszkańców projektów.

Wskazano, że realizacja tych wszystkich przedsięwzięć świadczy o wizji rozwoju i kompetencjach. Podkreślono znaczenie zapewnienia kontynuacji obecnego kierunku działań poprzez ponowny wybór dotychczasowych władz powiatu w nadchodzących wyborach samorządowych.

YouTube player
Udostępnij!

14. Jak ze złotówki zrobić 5 zł? Trzeba dobrze się znać!
Ta strona używa cookies do lepszego działania. Nie zbieramy Twoich danych osobowych.
Skip to content