KWW Macieja Sonika

2. Adam Orzechowski

2. Adam Orzechowski

żonaty, dwoje dzieci, radny VII i VIII kadencji Rady Miejskiej, emerytowany policjant, instruktor ZHP, instruktor i sędzia strzelectwa, żeglarz, społecznik.

WIĘCEJ O SOBIE

Z Krapkowicami jestem związany od urodzenia - tu się kształciłem i pracowałem. Jestem emerytowanym policjantem. Jako pracownik Działu Technicznego w Krapkowickim Centrum Zdrowia podczas pandemii tworzyłem odziały covidowe oraz wspierałem personel medyczny pełniąc dyżury triażowe.
Byłem współpomysłodawcą budowy portu na rzece Osobłoga w Krapkowicach, gdzie aktualnie działa stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice, którego jestem współzałożycielem i członkiem. Należę do Stowarzyszeń Strzeleckich „Legion Krapkowice” i „Sagitarius”, z którym przyczyniłem się do powstania strzelnicy sportowej w Krapkowicach. Jestem członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Krapkowice. Wraz z innymi policjantami organizuję w Krapkowicach spotkania policjantów z zagranicy przyczyniając się do promocji naszego miasta oraz promuję nasze miasto poza granicami naszego kraju na spotkaniach organizowanych przez kluby IPA z innych krajów.
Od ponad 35 lat należę do ZHP, obecnie pełnię funkcję członka Komisji Rewizyjnej Hufca Krapkowice. Ponadto wspieram działalność hufca w zakresie czynności kwatermistrzowskich oraz szkolenia młodzieży w tematyce żeglarskiej. Jestem członkiem Harcerskiego Klubu Żeglarskiego „Komarowo” w Turawie. Wspólnie z załogą bierzemy udział w regatach i innych imprezach żeglarskich reprezentując gminę i powiat Krapkowice.


CO ZAMIERZAM?

Dzięki wcześniej wykonywanemu zawodowi i pracy w KCZ mam kontakt z mieszkańcami gminy i powiatu i wiem, jakie są ich problemy i potrzeby. Jako radny poprzednich dwóch kadencji szczególną uwagę poświęciłem na inwestycje w gminie, niemniej jednak bliskie mi są potrzeby mieszkańców miasta i gminy Krapkowice. Razem uczynimy nasze miasto piękniejszym, bardziej przyjaznym mieszkańcom, z wieloma możliwościami rozwoju i poszerzania horyzontów młodych ludzi.

Szanowni Państwo! Kandyduję do Rady Miejskiej Krapkowic, ponieważ chcę, aby w naszym mieście wszystkim żyło się lepiej i wygodniej. Oddany na mnie głos w wyborach to dobra inwestycja w lepsze jutro naszego miasta. Dlatego zachęcam do skorzystania z prawa głosowania 7 kwietnia 2024 r. i proszę o wybór mojej kandydatury.


Odwiedź mnie na
Facebooku
2. Adam Orzechowski
Ta strona używa cookies do lepszego działania. Nie zbieramy Twoich danych osobowych.
Skip to content