KWW Macieja Sonika

2. Ewald Tomala

2. Ewald Tomala

Żonaty, emeryt, wykształcenie średnie ogólnokształcące.

WIĘCEJ O SOBIE

Od wielu lat mieszkam w Kórnicy, tu mieszka moja rodzina, moi przyjaciele i znajomi. Od 1985 roku należę do Ochotniczej Straży Pożarnej, obecnie jestem prezesem OSP w Kórnicy. Za swoją działalność zostałem wyróżniony w 2003 roku Brązową, a w 2010 roku Srebrną Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej. W 2007 roku otrzymałem Odznakę Honorową Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice. Od 2006 r. aktywnie jako radny reprezentuję mieszkańców naszych Sołectw. W radzie miejskiej chciałbym przede wszystkim reprezentować mieszkańców wsi. Znam ich problemy i bolączki. W moich planach jest doprowadzenie do rozwiązania problemu gospodarki ściekowej we wsiach Kórnica, Nowy Dwór Prudnicki i Ściborowicach. Będę pracował także nad gruntową przebudową dróg polnych i właściwe utrzymanie systemów melioracyjnych. Przywrócenie do życia placu zabaw przy ul. Szkolnej.


CO ZAMIERZAM?

W Radzie Miejskiej chce reprezentować Sołectwa: Kórnica, Nowy Dwór Prudnicki i Ściborowice. Uważam, że mieszkańcy tych sołectw powinni mieć swój głos w Radzie.

Proszę o głos 7 kwietnia 2024 roku.


Odwiedź mnie na
Facebooku
2. Ewald Tomala
Ta strona używa cookies do lepszego działania. Nie zbieramy Twoich danych osobowych.
Skip to content