KWW Macieja Sonika

2. Krzysztof Molfa

2. Krzysztof Molfa

Radny Powiatu Krapkowickiego, Przewodniczący Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa. Działacz społeczny, wolontariusz, organizator imprez kulturalnych. Rzecznik dialogu i współpracy. Wykształcenie wyższe techniczne i administracyjne. Mąż, ojciec dwóch synów.

WIĘCEJ O SOBIE

Mieszkam w Zdzieszowicach od 48 lat, urodziłem się i dorastałem w tym mieście obserwując zmiany, jakie dokonywały się przez lata. Dlatego też, śmiało mogę stwierdzić, że problemy naszej społeczności nie są mi obce. Zawodowo pracuję w Zakładach Koksowniczych na stanowisku kierowniczym. Dodatkowo, pełnię rolę Ambasadora Wolontariatu. Moje edukacyjne osiągnięcia to ukończenie Politechniki Opolskiej w Opolu, Podyplomowych Studiów na AGH w Krakowie oraz studiów z zakresu Administracji – prawa, zarządzania i organizacji na Uniwersytecie WSB Merito w Opolu.
Od wielu lat aktywnie wspieram społeczność lokalną poprzez różnorodne działania charytatywne i wolontariackie. Angażuję się w projekty wynikające z działalności organizacji pozarządowych niosąc pomoc tym, którzy jej potrzebują. Jestem współorganizatorem licznych imprez charytatywnych, koncertów i spotkań, skupionych szczególnie na wsparciu dzieci, osób niepełnosprawnych i osób samotnych.
Od roku 2018 pełnię rolę Radnego Powiatowego w Krapkowicach, gdzie moje zaangażowanie społeczne nabiera jeszcze większego znaczenia, ponieważ mogę bezpośrednio wpływać na kształtowanie polityki lokalnej i podejmować decyzje, które mają istotny wpływ na życie mieszkańców. W swojej roli staram się aktywnie angażować w realizację projektów mających na celu poprawę jakości życia w powiecie oraz rozwój społeczności lokalnej. Przede wszystkim skupiam się na potrzebach i problemach zgłaszanych przez mieszkańców, starając się wdrażać rozwiązania, które są adekwatne do lokalnych realiów. Współpracuję z innymi radnymi oraz instytucjami publicznymi i prywatnymi, aby efektywnie realizować projekty mające na celu rozwój infrastruktury, oświaty, zdrowia czy kultury w naszym powiecie. Moim celem jest działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, słuchanie potrzeb mieszkańców i podejmowanie konkretnych działań mających na celu poprawę jakości życia w naszym regionie.
Prywatnie jestem mężem oraz ojcem dwójki wspaniałych chłopców.


CO ZAMIERZAM?

W Radzie Powiatu chciałbym w dalszym ciągu reprezentować mieszkańców naszej gminy Zdzieszowice. Moje działania skupią się przede wszystkim na realizacji projektów, mających na celu poprawę jakości życia w naszym regionie:
1. Poprawa stanu dróg i infrastruktury drogowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
2. Inicjowanie programów zdrowotnych i profilaktycznych mających na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców, w tym organizacja badań profilaktycznych, wykładów edukacyjnych czy akcji promujących aktywny tryb życia.
3. Wspieranie lokalnych szkół i placówek oświatowych poprzez inwestycje w modernizację budynków szkolnych, zakup nowoczesnego sprzętu edukacyjnego oraz organizację dodatkowych zajęć dla uczniów.
4. Wspieranie lokalnej kultury i dziedzictwa poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, wystaw, koncertów oraz restaurację zabytków.
5. Ochrona środowiska i promocja zrównoważonego rozwoju poprzez realizację projektów mających na celu poprawę jakości powietrza i wody oraz ochronę przyrody i zasobów naturalnych. Promowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców i edukacja ekologiczna, aby podnosić świadomość ekologiczną społeczności lokalnej.
6. Partycypacja społeczna i transparentność polegająca na aktywnym angażowaniu mieszkańców w proces podejmowania decyzji oraz zapewnienie przejrzystości działań urzędu powiatowego. Regularne spotkania z mieszkańcami, gdzie będą mieli możliwość wyrażenia swoich opinii i zgłaszania problemów.

Zapraszam do udziału w wyborach 7 kwietnia i oddanie głosu na moją kandydaturę!


Odwiedź mnie na
Facebooku
2. Krzysztof Molfa
Ta strona używa cookies do lepszego działania. Nie zbieramy Twoich danych osobowych.
Skip to content