KWW Macieja Sonika

3. Józef Bukowiński

3. Józef Bukowiński

Prawnik, emerytowany dyrektor ds. pracowniczych w Zakładach Koksowniczych. Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego trzech kadencji. Laureat plebiscytu NTO „Osobowość Roku 2019”.

WIĘCEJ O SOBIE

Prawnik. Emerytowany dyrektor ds. pracowniczych w Zakładach Koksowniczych. Dbał o wynagrodzenia i sprawy socjalne pracowników. Przygotował i przeprowadził sprzedaż mieszkań zakładowych pracownikom i mieszkańcom. Współorganizował wspólnoty mieszkaniowe. Laureat plebiscytu NTO „Osobowość Roku 2019” w kategorii: polityka, samorządność i społeczność lokalna powiatu krapkowickiego. Od trzech kadencji Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego.

CO ZAMIERZAM?

1) inicjować współpracę z samorządami miast i gmin powiatu krapkowickiego, szczególnie w zakresie poprawy stanu dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2) aktywnie wspierać rozbudowę szpitala i realizację programów zdrowotnych,
3) dbać o budowę i poprawę dróg i ścieżek rowerowych np. dokończenie remontu ulicy Solownia i drogi ze ścieżką rowerową Zdzieszowice – Żyrowa,
4) wspierać działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w niesieniu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym,
5) wspierać działalność szkół powiatowych np. poprzez budowę Branżowego Centrum Umiejętności w Zdzieszowicach,
6) stwarzać możliwości opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, budując miejsca w Zakładzie Opieki Zdrowotnej, a także remontując były internat w Zespole Szkół w Zdzieszowicach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy,
7) pracować tak, aby środki publiczne i fundusze europejskie były dobrze pozyskiwane i wykorzystane,
8) współpracować z wszystkimi radnymi, którym bliskie jest dobro powiatu Krapkowickiego i jego mieszkańców.

Szanowni Państwo!
Zwracam się do Państwa z prośbą o udział w wyborach i oddanie na mnie głosu w wyborach do Rady Powiatu Krapkowickiego. Mam przygotowanie i doświadczenie do pełnienia tej funkcji. Przyrzekam, że tak jak dotychczas będę solidnie pracował na rzecz mieszkańców naszej Gminy i powiatu krapkowickiego.

Znam osobiście większość Państwa, odnoszę się do Was z szacunkiem i sympatią. Wierzę, że choć część z tych dobrych uczuć będzie odwzajemniona i Państwo zagłosujecie na moją osobę, za co z góry dziękuję.
Józef Bukowiński, Wasz kandydat do Rady Powiatu Krapkowickiego z Gminy Zdzieszowice.

3. Józef Bukowiński
Ta strona używa cookies do lepszego działania. Nie zbieramy Twoich danych osobowych.
Skip to content