KWW Macieja Sonika

4. Monika Wąsik-Kudla

4. Monika Wąsik-Kudla

Położna - emeryt, doświadczony samorządowiec, radna Rady Powiatu Krapkowickiego dwóch kadencji, była radna i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. Działaczka społeczna.

WIĘCEJ O SOBIE

Szanowni Wyborcy!
W poprzednich wyborach obdarzyliście mnie kredytem zaufania, wynik obecnych będzie oceną wykonania moich deklaracji i efektów mojej pracy w Radzie Powiatu krapkowickiego.


CO ZAMIERZAM?

Zamierzam:
• kontynuować rozbudowę szpitala powiatowego, która znacznie poprawi dostępność do opieki zdrowotnej mieszkańcom, a szczególnie seniorom;
• dążyć do lepszego skomunikowania powiatu i gmin, aby nasza młodzież mogła uczyć się w naszych placówkach oświatowych, a mieszkańcy, w szczególności seniorzy, zdani na komunikację publiczną, mogli dotrzeć do urzędów i placówek opieki medycznej;
• popierać wszystkie działania rolników na rzecz produkowania zdrowej żywności i zapewnienia efektywnego prowadzenia gospodarstw rolnych;
• zadbać o zwiększenie finansowania inwestycji, celem poprawy ochrony środowiska;
• wspierać działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego i sanitarnego;
• wspierać wszelkie działania mające na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przywrócenie żeglowności Odry.

Powyższe cele pragnę realizować bazując m.in. na rzeczowym i dobrym współdziałaniu z mieszkańcami, radnymi Rady Miejskiej w Zdzieszowicach oraz radnymi Powiatu Krapkowickiego.
W mojej pracy społecznej spotkałam się z wieloma sprawami, wiele ważnych dla mieszkańców udało mi się rozwiązać. Moim priorytetem jest przede wszystkim uczciwość, szacunek dla drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy.
Nie unikam podejmowania tematów „trudnych” ale również tych pozornie nieistotnych. Moją dewizą jest „siła współpracy”.

Proszę o Wasze głosy!

Z wyrazami szacunku,
Monika Wąsik-Kudla.Odwiedź mnie na
Facebooku
4. Monika Wąsik-Kudla
Ta strona używa cookies do lepszego działania. Nie zbieramy Twoich danych osobowych.
Skip to content