KWW Macieja Sonika

5. Rita Grądalska

5. Rita Grądalska

Mieszkanka Rozwadzy, pasjonatka lokalnej tradycji, Sołtys i Radna Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

WIĘCEJ O SOBIE

Jestem mężatką, mamą i babcią, pracuję z seniorami. Mam duże doświadczenie w pracy Samorządowej. Z satysfakcją przyznaję, że potrafię połączyć moje życie prywatne z pracą społeczną.

Od urodzenia mieszkanka Gminy Zdzieszowice, pasjonatka kultywowania tradycji przodków i integracji środowiska lokalnego.
• od 2002 pracownik MGOKSIR w gminie Zdzieszowice (najpierw praca z dziećmi i młodzieżą,a obecnie z seniorami),
• od 2007 roku sołtys sołectwa Rozwadza,
• od 2009 roku przewodnicząca Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rozwadza,
• od 2010 roku radna Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

Skuteczny lobbing na realizację zadań poprawiających warunki bytowe naszej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem Rozwadzy. To między innymi:
• poprawa infrastruktury drogowej,
• remont remizy OSP,
• budowa ścieżek rowerowych,
• wykonanie skwerów, placów zabaw i rekreacji,
• budowa kanalizacji sanitarnej,
• krzewienie tradycji i obyczajów naszego regionu poprzez cykliczne organizowanie imprez kulturalnych: festynów, warsztatów i konkursów wypieku kołocza śląskiego.


CO ZAMIERZAM?

Moim głównym celem jest poprawa polityki senioralnej i zdrowotnej, nacisk na inwestycje poprawiające jakoś dróg, chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, a także działania na rzecz integracji społecznej. Zamierzam zdobyć mandat radnego powiatu aby kontynuować dotychczasowe aktywności,poszerzając ich zakres i zasięg działania, a w szczególności:
-pozyskać akceptację i środki na stworzenie domu dla seniorów,
• zorganizować łatwo dostępną mobilną opiekę zdrowotną z uwzględnieniem seniorów i niepełnosprawnych,
• dostosować infrastrukturę dla seniorów i osób niepełnosprawnych,
• zagospodarować i zastosować tereny rekreacyjne dla potrzeb szeroko pojętej społeczności lokalnej,
• stworzyć warunki do między pokoleniowej prezentacji twórczości lokalnych artystów,
• zadbać o dobrą współpracę gminy ze starostwem w celu realizacji wspólnych zadań.

Proszę o głos w celu realizowania Waszych oczekiwań. Mam nadzieję, że pozytywnie oceniacie moją dotychczasową pracę na rzecz naszego środowiska.
Zwracam się do Was Wyborców, mieszkańców gminy Zdzieszowice o wybór mojej osoby na RADNĄ POWIATU KRAPKOWICKIEGO, abym miała możliwość realizowania moich i Waszych marzeń, aby nasza Mała Ojczyzna stawała się z dnia na dzień piękniejsza, bezpieczniejsza i przyjazna!Odwiedź mnie na
Facebooku
5. Rita Grądalska
Ta strona używa cookies do lepszego działania. Nie zbieramy Twoich danych osobowych.
Skip to content