KWW Macieja Sonika

6. Dawid Zieliński

6. Dawid Zieliński

Żonaty, dyrektor kancelarii podatkowej, wykształcenie wyższe ekonomiczne, działacz społeczny na rzecz rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, inicjator akcji społecznej OKRbezBarier.pl

WIĘCEJ O SOBIE

Mieszkam w Krapkowicach od urodzenia. Tutaj poznałem swoją żonę Annę, z którą wspólnie wychowujemy naszego syna Jakuba. Od 2003 roku pracuję w rodzinnej firmie, która zajmuje się doradztwem biznesowym i opieką podatkowo-księgową firm i klientów indywidualnych. Od 10 lat wraz z żoną wspieramy rodziny z dziećmi z niepełnosprawnością, działamy w ogólnopolskiej grupie wsparcia dla rodziców dzieci z chorobami rzadkimi. Na terenie powiatu krapkowickiego prowadzimy grupę wsparcia OKR Kids dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Celem grupy jest wymiana doświadczeń, integracja rodzin i dzieci, organizacja spotkań, wsparcie interdyscyplinarne, edukacja i szkolenia, pomoc terapeutyczna.


CO ZAMIERZAM?

Jestem autorem kompleksowego programu społecznego „OKR bez barier – powiat krapkowicki przyjazny niepełnosprawnym”, którego podstawowym celem jest wyeliminowanie barier i stworzenie środowiska włączającego, wspierającego i dostępnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin.

Moje działania w radzie powiatu będą polegały na wywieraniu nacisku na:
1. profesjonalizację opieki medycznej w zakresie rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych – szczególnie dzieci i młodzieży przez KCZ sp. z. o.o.,
2. poprawy infrastruktury edukacyjnej – nowy budynek zespołu szkół specjalnych,
3. poprawy infrastruktury opiekuńczej – zwiększenie liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej,
4. utworzenie powiatowego zakładu aktywności zawodowej,
5. wdrożenie działań administracyjnych ułatwiających organizację życia po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności – koordynator ds. osób z niepełnosprawnością,
6. poprawy infrastruktury w zakresie dostępności do instytucji publicznych, kulturalnych i obiektów sportowych dla osób z niepełnosprawnością,
7. utworzenie portalu informacyjnego okrbezbarier.pl – który będzie gromadził w jednym miejscu wszystkie informacje niezbędne dla osób z niepełnosprawnością (z instytucji publicznych – gminy, powiatu, ministerstw, PFRON, NFZ, zapowiedzi wydarzeń, akcji skierowanych do osób z niepełnosprawnością),
8. utworzenie powiatowej grupy wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością – włączająca integracja społeczna.

Szanowni Wyborcy,
mam zaszczyt kandydować do Rady Powiatu Krapkowickiego, aby reprezentować Wasze interesy – szczególnie dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnościami. Przez wiele lat zaangażowania w działalność społeczną na rzecz osób z niepełnosprawnościami zdobyłem niezbędne doświadczenie i wiedzę, aby skutecznie reprezentować Wasze potrzeby i godnie reprezentować Was w Radzie Powiatu. Chciałbym również podzielić się z Państwem informacją, że stworzyłem kompleksowy program społeczny pod nazwą „OKR bez barier – powiat przyjazny niepełnosprawnym”, który obejmuje wszelkie działania poprawiające jakość życia rodzin z osobami niepełnosprawnymi i prowadzi do włączenia ich do życia społecznego.

Zwracam się do Was z gorącą prośbą o oddanie głosu 7 kwietnia 2024 na moją osobę w wyborach do Rady Powiatu Krapkowickiego – okręg 1 – Miasto i Gmina Krapkowice - pozycja nr 6.
Razem możemy dokonać więcej. Liczę na Wasze wsparcie. Z góry dziękuję za każdy oddany głos.Odwiedź mnie na
Facebooku
6. Dawid Zieliński
Ta strona używa cookies do lepszego działania. Nie zbieramy Twoich danych osobowych.
Skip to content