KWW Macieja Sonika

6. Krystyna Tupko

6. Krystyna Tupko

Emerytowana dyrektorka PSP w Malni, przewodnicząca Uniwersytetu III Wieku w Krapkowicach, zaangażowania w sprawy emerytów i młodzieży.

WIĘCEJ O SOBIE

Od urodzenia mieszkam w Krapkowicach. Znam dobrze to miasto jego mieszkańców i potrzeby. Posiadam wykształcenie wyższe pedagogiczne i doświadczenie zawodowe, byłam dyrektorką Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni. Dzięki temu, a także dzięki zaangażowaniu w funkcjonowanie stowarzyszeń i organizacji społecznych (przewodniczę Uniwersytetowi III Wieku w Krapkowicach, należę do Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Krapkowicach oraz Towarzystwa Przyjaciół Krapkowic), nabyłam doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji oraz organizacji czasu wolnego młodzieży i emerytów. Jestem otwarta na współpracę między organizacjami. Od lat jestem zapalonym społecznikiem. Posiadam szerokie zainteresowania (regionalizm, dobra książka, muzyka, malarstwo, rękodzieło, ceramika).


CO ZAMIERZAM?

Gmina powinna być przyjazna seniorom oraz osobom niepełnosprawnym. Uważam za konieczne przystąpienie gminy do programu Ogólnopolska Karta Seniora, utworzenie Gminnego Centrum Seniora i Centrum Usług Społecznych oraz Klubu Seniora w Krapkowicach. Dostrzegam konieczność wymiany doświadczeń między pokoleniami, czemu może służyć utworzenie Rady Seniorów i Rada Młodzieży.
Będę wspierała działania na rzecz przeciwdziałania wykluczenia osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie infrastruktury obiektów i przestrzeni (ławki, podjazdy, itp.), promocję usług sąsiedzkich, szersze wdrożenie programu asystenta osoby niepełnosprawnej, lepsze wykorzystanie Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu, doposażenie sal terapii i zajęć, umożliwienie seniorom i niepełnosprawnym ćwiczeń w wodzie. Będę wspierała rozwój usług rehabilitacyjnych poprzez utworzenie Centrum Usług Rehabilitacyjnych i inicjatywy takie jak „lodówka społeczna”, czy „taksówka społeczna”.
Postuluję przywrócenie budżetu obywatelskiego, utworzenie funduszu wsparcia organizacji pozarządowych i programu grantowego dla organizacji, a także otwarcie obiektów dla sportowców i seniorów (basen, boiska, Dom Kultury, obiekty sportowe). Korzystanie z nich powinno być bezpłatne w określonych godzinach. Uważam za konieczny rozwój turystyki, zwłaszcza zwiększenie liczby ścieżek rowerowych.
Ponadto, zamierzam wspierać inicjatywy społeczne, przystąpienie gminy do programy Złota Rączka i przywrócenie systemu stypendialnego dla młodzieży i zdolnych sportowców.

Zależy mi, żeby nasze miasto się rozwijało i piękniało oraz było przyjaznym miejscem dla każdego. Mam pomysł i doświadczenie w pracy z młodzieżą i seniorami.
Proszę o Wasz głos w wyborach samorządowych 7 kwietnia!Odwiedź mnie na
Facebooku
6. Krystyna Tupko
Ta strona używa cookies do lepszego działania. Nie zbieramy Twoich danych osobowych.
Skip to content