KWW Macieja Sonika

9. Katarzyna Piętka

9. Katarzyna Piętka

Mężatka, wykształcenie wyższe, Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.

WIĘCEJ O SOBIE

Od urodzenia mieszkam w Krapkowicach. Tutaj poznałam swojego męża Rafała, z którym mamy córkę Patrycję. Ukończyłam studia pierwszego stopnia - na kierunku Zarządzanie w zakresie zarządzanie kryzysowe i pomoc humanitarna oraz studia drugiego stopnia - na kierunku Zarządzanie w zakresie zarządzanie administracją. W przeszłości pracowałam w prywatnej firmie na stanowisku kierownik ds. ochrony osób i mienia. Od 2015 r. jestem zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, gdzie zaczęłam pracę w Biurze Rady, następnie w Wydziale Administracji i Spraw Obywatelskich, a obecnie wykonuję obowiązki na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wydziału Komunikacji. Interesuję się literaturą kryminalną oraz podróżami. W wolnych chwilach słucham muzyki, uprawiam aktywność fizyczną w formie jazdy na rowerze oraz spędzam czas z rodziną na ogródku działkowym.


CO ZAMIERZAM?

Kandydując do Rady Miejskiej w Krapkowicach oferuję Państwu moją wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które zdobyłam w administracji samorządowej. W Radzie Miejskiej chciałabym przede wszystkim podnieść poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego, szerzej wykorzystać funkcjonowanie obiektów kulturalnych poprzez rozszerzenie ich oferty, zadbać o utrzymanie i dalszy rozwój infrastruktury drogowej (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe) oraz inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu. Uważam za konieczne wykonanie modernizacji przestrzeni rekreacyjnej na Otmęckim basenie oraz przekonać władze naszego miasta do budowy nowych miejsc parkingowych adekwatnych do ilości samochodów. W związku z ryzykiem likwidacji części ogródków działkowych związanym z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i związanym w tej ustawie planem ogólnym, w którym obszar gminy zostanie podzielony na tzw. strefy funkcjonalne - będę zabiegać na etapie rozstrzygnięć o to aby ogrody działkowe znalazły się w odpowiednich strefach, a tym samym zostały wpisane do nowo tworzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice - co przyczyni się do ochrony przed ich likwidacją.

Zdając się na Państwa wnioski i pomysły zobowiązuję się do konkretnej i rzetelnej realizacji powierzonych mi zadań, gwarantując uczciwość i aktywność w działaniu!
Zachęcam Państwa do udziału w wyborach samorządowych i proszę o Wasz głos 7 kwietnia!Odwiedź mnie na
Facebooku
9. Katarzyna Piętka
Ta strona używa cookies do lepszego działania. Nie zbieramy Twoich danych osobowych.
Skip to content