PROGRAM DLA GMINY ZDZIESZOWICE

Naszym celem jest zrównoważony rozwój Gminy Zdzieszowice we wszystkich kluczowych obszarach, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i tradycji lokalnych. Poprzez kompleksowe inwestycje i działania pragniemy zapewnić wysoką jakość życia dla wszystkich mieszkańców – od najmłodszych po seniorów.

OŚWIATA I EDUKACJA

Zrównoważona sieć szkół i przedszkoli pozwoli uniknąć sytuacji, w której wszystkie dzieci z terenu gminy będą musiały uczyć się w jednym, przepełnionym obiekcie. Zapewnimy godne warunki pracy dla kadry pedagogicznej oraz bezpłatny dowóz uczniów. Zainwestujemy w remonty i unowocześnienie sal lekcyjnych oraz wprowadzimy darmowe obiady w szkołach. Rozbudujemy program stypendiów pozwalający dzieciom i młodzieży rozwijać pasje.
Powołamy platformę wsparcia w nauce w formie wolontariatu oraz stworzymy program dla klas integracyjnych. Zwiększymy dostęp do psychologów szkolnych.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo mieszkańców to nasz priorytet. Zagwarantujemy ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową poprzez współpracę ze strażami. Rozbudujemy monitoring miejski, doświetlimy przejścia dla pieszych oraz miejsca nieoświetlone. Zwiększymy finansowanie służb porządkowych. Utworzymy bazę zimowego utrzymania dróg, a także zapewnimy bezpieczeństwo energetyczne poprzez rozwój OZE. Wyposażymy gminę w defibrylatory AED oraz zmodernizujemy przejazd kolejowy.

SPOŁECZEŃSTWO

Dzieci i młodzież: Stworzymy nowoczesny, przyjazny plac zabaw w parku. Zakupimy nowe zabawki do żłobków i przedszkoli oraz utworzymy oddział integracyjny. Dla młodzieży powstanie strefa spotkań i rozrywki z grami i przekąskami. Wznowimy działalność świetlic wiejskich oraz zapewnimy darmowy transport na zajęcia.

Dorośli: Przebudujemy pustostany na mieszkania komunalne. Będziemy współpracować z kołami gospodyń wiejskich oraz udzielać wsparcia samotnym rodzicom.

Seniorzy: Utworzymy Dom Pomocy Społecznej świadczący kompleksową opiekę. Wprowadzony zostanie darmowy transport dla seniorów.

Niepełnosprawni: Przystosujemy przestrzeń miejską, ułatwiając poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Utworzymy Spółdzielnię Socjalną dla ich aktywizacji.

INFRASTRUKTURA

Drogi i komunikacja: Podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu związanego z przejazdem oraz przejściem przez przejazdy kolejowe w gminie. Zainstalujemy windy dla niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej. Utworzymy komunikację gminną, a Zakład Komunalny zostanie doposażony dla lepszej obsługi dróg i zieleni. Zmodernizujemy i rozbudujemy sieć dróg, chodników i ścieżek rowerowych oraz oświetlenie. Pojawią się też stacje ładowania dla rowerów elektrycznych i punkty z narzędziami. Zwiększymy liczbę miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych i przy blokach.

Zagospodarowanie przestrzenne i obiekty: Zagospodarujemy pustostany. Pojawią się publiczne toalety oraz więcej śmietników. Ułatwimy mieszkańcom pozyskiwanie funduszy na modernizacje nieruchomości. Rozbudujemy sieci energetyczne i telekomunikacyjne pod ziemią, a na budynkach gminnych powstaną instalacje OZE. Hale sportowe zostaną częściowo udostępnione bezpłatnie.

Strefy inwestycyjne: Skutecznie pozyskamy środki unijne i przyciągniemy nowych inwestorów do obecnych i nowych terenów inwestycyjnych. Utworzymy inkubator przedsiębiorczości.

ŚRODOWISKO

Będziemy wspierać inicjatywy społeczne na rzecz ochrony środowiska, jak akcje sprzątania i sadzenia drzew. Zorganizujemy bezpłatne warsztaty nt. kompostowania, redukcji plastiku czy przydomowych ogródków. Wprowadzimy programy recyklingu i wymiany rzeczy. Poszerzać będziemy możliwości działań proekologicznych poprzez pozyskiwanie dotacji zewnętrznych. W zakresie opieki nad zwierzętami będziemy wspierać organizacje pozarządowe, propagować edukację, ułatwimy adopcje i wprowadzimy darmową sterylizację oraz chipowanie zwierząt. Powstanie także „Przytulisko”.

ZDROWIE

Zainstalujemy defibrylatory AED w centrum miasta oraz wzdłuż torów. Będziemy promować zdrowy tryb życia poprzez wspólne ćwiczenia w parku. Uruchomimy usługi kuriera społecznego ułatwiającego dostęp do służby zdrowia. W szkołach i DPS odbywać się będą szkolenia z pierwszej pomocy. Zwiększymy dostępność pielęgniarek środowiskowych i społecznych oraz psychologów dla młodzieży, a także pomocy specjalistycznej.

KULTURA

Zmodernizujemy istniejące obiekty kulturalne oraz zainwestujemy w nowe. Zapewnimy wsparcie finansowe dla lokalnych artystów, twórców i grup artystycznych oraz system stypendiów i grantów dla młodych talentów. Zorganizujemy regularne warsztaty, lekcje, zajęcia oraz wycieczki dla dzieci i młodzieży integrujące edukację z kulturą. Będziemy prowadzić kampanie promujące dziedzictwo kulturowe gminy, organizować festiwale i wystawy prezentujące różnorodność kulturową. Zapewnimy równy dostęp do kultury poprzez darmowe lub tanie wydarzenia i materiały. Uruchomimy programy dla seniorów, osób niepełnosprawnych i zmarginalizowanych grup społecznych. Stworzymy platformę współpracy różnych podmiotów związanych z kulturą oraz będziemy organizować otwarte konsultacje społeczne. Powstaną też Uniwersytet III Wieku, punkty bioróżnorodności, amatorskie wernisaże i pokazy. Powstanie #CUBE czyli centrum dla młodzieży i seniorów mające na celu zapewnienie rozrywki każdemu mieszkańcowi naszej gminy. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie prac i zajęć domowych takich jak szydełkowanie czy pieczenie tradycyjnych, regionalnych wypieków. W drugą stronę nasi seniorzy posiądą wiedzę płynącą wprost od młodzieży taką jak zagrożenia w internecie, dowiedzą się jak zapłacić rachunki bez wychodzenia z domu czy posiądą wiedzę o nowinkach takich jak choćby działanie AI.

SPORT

Kompleksowo zmodernizujemy infrastrukturę sportową, w tym boiska, hale i baseny. Utworzymy nowe obiekty sportowe we wszystkich sołectwach. Zapewnimy wsparcie finansowe dla lokalnych klubów sportowych, szczególnie tych prowadzących akademie młodzieżowe. Uruchomimy programy aktywizacji fizycznej dla wszystkich grup wiekowych oraz kampanie promujące zdrowy styl życia. Zorganizujemy wydarzenia i zawody sportowe angażujące mieszkańców. Udostępnimy obiekty sportowe na preferencyjnych warunkach organizacjom społecznym i szkołom. Utworzymy bikepark, ściągniemy wypożyczalnie hulajnóg i rowerów oraz rajdy samochodowe PZM.

Nasz program zakłada szereg inicjatyw poprawiających jakość życia mieszkańców oraz zrównoważony rozwój Gminy Zdzieszowice w wielu kluczowych obszarach, przy zachowaniu dbałości o środowisko naturalne i poszanowaniu lokalnej tradycji. Zmiany te wprowadzane będą przy ścisłej współpracy z mieszkańcami oraz w zgodzie z ich oczekiwaniami i potrzebami.

Siła współpracy.

KANDYDATKA NA BURMISTRZA

HARĘŻA Bożena (okręg nr 15)

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Okręg nr 1. MARCZUK Michał
Okręg nr 3. KACZMARZYK Natalia
Okręg nr 6. TABACZYSZYN Katarzyna
Okręg nr 7. RACHWAŁ Mateusz
Okręg nr 9. PIOTROWSKA-SAJDYCH Angelina
Okręg nr 10. STADNICZUK Mirosław
Okręg nr 11. SZCZYGIELSKI Dawid
Okręg nr 14. RACA Radosław
Okręg nr 15. HARĘŻA Bożena

Udostępnij!