KWW Macieja Sonika

9. Angelina Piotrowska-Sajdych

9. Angelina Piotrowska-Sajdych

Mężatka, wykształcenie wyższe prawnicze i administracyjne. Z-ca kierownika Wydziału Realizacji w dużej grupie kapitałowej.

WIĘCEJ O SOBIE

Z wykształcenia jestem prawnikiem i administratywistą, natomiast w życiu zawodowym sprawuję nadzór nad budżetami i prawidłową realizacją inwestycji przemysłowych. Swoje doświadczenie zamierzam przenieść na rzecz rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice, stąd mój udział w tegorocznych wyborach samorządowych do Rady Miasta. Jestem mieszkanką Zdzieszowic, tu też spędziłam swoje dzieciństwo i wierzę, że miasto, stanie się ostoją dla przyszłych pokoleń.

CO ZAMIERZAM?

W Radzie Miejskiej chciałabym się skupić nad rozwojem miasta i gminy. Jako mieszkanka Zdzieszowic poznałam najważniejsze potrzeby mieszkańców mojego okręgu wyborczego i wierzę, że dotyczą one całej społeczności lokalnej. M.in.: pomoc osobom niepełnosprawnym, reorganizacja miejsc parkingowych, strefy bezpieczeństwa dla dzieci, pomoc dla osób starszych w dostępie do placówek medycznych oraz zaspakajaniu potrzeb codziennych, bezpieczeństwo na drogach i przejściach dla pieszych, tereny zielone oraz samowystarczalność gminy dzięki farmom fotowoltaicznym.
Poprzez swoją działalność chciałabym, aby Nasze miasto stało się miastem bezpiecznym, przyjaznym i prężnie rozwijającym się, co jest potrzebne jeśli myślimy o Naszej przyszłości i Naszych dzieci.

Zobacz Program dla Zdzieszowic "Siła współpracy".

Szanowni Państwo!
Kandyduje do Rady Gminy, ponieważ wierzę, że mój udział w wyborach pozwoli na reprezentację interesów wszystkich mieszkańców Naszej gminy oraz przyczyni się w sposób realny do rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice.


Odwiedź mnie na
Facebooku

9. Angelina Piotrowska-Sajdych
Ta strona używa cookies do lepszego działania. Nie zbieramy Twoich danych osobowych.
Skip to content